top of page
116156710_572582670084638_27622534489877

เกี่ยวกับ
อินเดอะกลาซ

เกี่ยวกับเรา

กว่า 15 ปี บริษัท อินเดอะกลาซ จำกัด ได้สร้างสรรค์และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์กระจกตกแต่งภายใน เราร่วมงานกับผู้ออกแบบมากมายและให้คำแนะนำลูกค้าของเราในการเลือกใช้ชนิดกระจกที่เหมาะสมกับสถานที่ ตั้งแต่บ้านพักอาศัยส่วนบุคคล ออฟฟิศ โครงการช้อปปิ้งมอล โรงแรม

โรงพยาบาล และสถาณที่อื่นๆอีกมากมาย

เราเชื่อมั่นในประสบการณ์และความสามารถของบุคลากรของเราที่พร้อมจะนำส่งสินค้าอย่างตรงเวลาและความตั้งใจในบริการเพื่อความพึงพอใจของลูกค้าทุกท่านของเรา

ติดต่อเรา

_intheglazz QR code b_edited.jpg

ไลน์

@intheglazz

อีเมลล์ / โทร

info@intheglazz.com

02-115-1161-2

ที่อยู่

157 ซอยลาซาล 52 แขวงบางนาใต้

เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

bottom of page