top of page

กระจก
กระจกใสสี/กระจกสี (Tinted Glass)

 ขนาด (มม.): 1530/1830 x 2440

2000 x 2780, 2130 x 3300

 ความหนา (มม.): 5 - 10

 ติดตั้ง: บานประตู ผนังกั้นห้อง บานตู้ เฟอร์นิเจอร์ โชว์สินค้า

 ใช้ภายในและภายนอกอาคาร

X-CLEAR.jpg
CLEAR GREEN.jpg
CLEAR BLUE.jpg
CLEAR BLACK.jpg
CLEAR COPPER.jpg
EURO BRONZE.jpg
ACBRONZE-01.jpg
BRONZETR01-01.jpg
EURO GREY.jpg
bottom of page