top of page

กระจกตกแต่งโดย InTheGlazz

กระจกใส และ กระจกใสสี สำหรับตกแต่งพื้นที่ภายในและภายนอกอาคาร

EURO BRONZE.jpg
กระจกตกแต่ง

กระจกใสสี

 

เลือกดูกระจกใสสีที่เหมาะกับพื้นที่ของคุณ

เกี่ยวกับ

กระจกใสสี

กระจกใสสี หรือ กระจกสี สามารถใช้ได้กับทั้งภายในและภายนอกอาคาร กระจกชนิดนี้สามารถนำมาใช้กับบานประตู หน้าต่าง บานประตูกั้นโซน และ บานชาวเวอร์

สำหรับงานเฟอร์นิเจอร์ กระจกใสสีเป็นที่นิยมในการนำมาใช้ทำเป็นหน้าตู้และชั้นวางของต่างๆ

ลูกค้ายังสามารถออกแบบลายบนผิวกระจกโดย InTheGlazz มีบริการพ่นทรายเพื่อเพิ่มความเป็นเอกลักษณ์ให้กับชิ้นงาน

ตัวอย่างกระจกใสสีโดย InTheGlazz

X-CLEAR.jpg
CLEAR COPPER.jpg
CLEAR BLACK.jpg

เกี่ยวกับ

อินเดอะกลาซ

เกี่ยวกับเรา

กว่า 15 ปี บริษัท อินเดอะกลาซ จำกัด ได้สร้างสรรค์และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์กระจกตกแต่งภายใน เราร่วมงานกับผู้ออกแบบมากมายและให้คำแนะนำลูกค้าของเราในการเลือกใช้ชนิดกระจกที่เหมาะสมกับสถานที่ ตั้งแต่บ้านพักอาศัยส่วนบุคคล ออฟฟิศ โครงการช้อปปิ้งมอล โรงแรม โรงพยาบาล และอื่นๆอีกมากมาย

เราเชื่อมั่นในประสบการณ์และความสามารถของบุคลกรของเราที่พร้อมจะนำส่งสินค้าอย่างตรงเวลาและความตั้งใจในบริการเพื่อความพึงพอใจของลูกค้าทุกท่านของเรา

CMsandblasted.JPG
กระจก InTheGlazz

ดูกระจกชนิดอื่นๆ

 

สำหรับพื้นที่ของคุณ

 

กระจกเงาสี →

กระจกเงาโบราณ →

กระจกลวดลาย →

กระจกใสสี →

bottom of page