top of page

กระจกตกแต่งโดย InTheGlazz

กระจกลอน กระจกลวดลาย และกระจกตกแต่งภายใน

TX-CURVE.jpg
กระจกตกแต่งภายใน

กระจกลวดลาย

 

เลือกดูกระจกลวดลายที่เหมาะกับพื้นที่ของคุณ

เกี่ยวกับ

กระจกลวดลาย

กระจกลวดลายของ อินเดอะกลาซ มีความคุณสมบัติที่หลากหลาย กระจกจะแตกต่างกันที่

พื้นผิว ลวดลาย และ ความหนา ซึ่งทำให้กระจกลวดลายเป็นที่นิยมในการนำมาแปรรูปและใช้คู่กับกระจกชนิดอื่นๆด้วยขั้นตอนการ ลามิเนท ที่ช่วยเพิ่มความเป็นเอกลักษณ์ให้กับชิ้นงาน

กระจกลวดลายบางชนิดของก็เราสามารถใช้กับงานภายนอกอาคารได้ 

แล้วแต่ความต้องการของแต่ละพื้นที่ สำหรับการใช้งานภายใน กระจกลวดลายสามารถใช้เป็นบานตู้ บานประตูกั้นโซน และ กรุผนัง

ตัวอย่างกระจกลอนและกระจกลวดลายโดย InTheGlazz

TX-WICK.jpg
EXTRA-WAVE.jpg
TX-SQUARE.jpg
TS-866.jpg
TS-4079.jpg
AC-4726.jpg
AC-004.jpg

งานที่ใช้กระจกลวดลายโดย InTheGlazz

Intheglazz-texturedmirrorglass_scene1.jpg
Intheglazz-TXWAVE-CLCOPPER.jpg

กำแพงกระจกลวดลาย กระจกลอนสี TX-WAVE+CLCOPPER

patternglass_scene5.jpg
TX-WICK.jpg

 

กระจกลวดลาย TX-WICK ประกอบ ตกแต่ง ภายนอกอาคาร

intheglazz_patternedglass_scene3.JPG
TX-WAVE.jpg

กระจกลวดลาย TX-WAVE และกระจกเงาโบราณอินเดอะกลาซ กรุผนังหน้าเคาท์เตอร์ บาร์

Intheglazz-patternedglass_scene1.jpg
TX-RIPPLE.jpg

 

กระจก TX-RIPPLE นำมาประกอบเป็นบานหน้าตู้ชั้นวางของ

patternglass_scene3.jpg

 

กระลวดลาย TS-4079 กรุผนังตกแต่งภายในบ้านพักอาศัย

TS-4079.jpg

เกี่ยวกับ

อินเดอะกลาซ

เกี่ยวกับเรา

กว่า 15 ปี บริษัท อินเดอะกลาซ จำกัด ได้สร้างสรรค์และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์กระจกตกแต่งภายใน เราร่วมงานกับผู้ออกแบบมากมายและให้คำแนะนำลูกค้าของเราในการเลือกใช้ชนิดกระจกที่เหมาะสมกับสถานที่ ตั้งแต่บ้านพักอาศัยส่วนบุคคล ออฟฟิศ โครงการช้อปปิ้งมอล โรงแรม โรงพยาบาล และอื่นๆอีกมากมาย

เราเชื่อมั่นในประสบการณ์และความสามารถของบุคลกรของเราที่พร้อมจะนำส่งสินค้าอย่างตรงเวลาและความตั้งใจในบริการเพื่อความพึงพอใจของลูกค้าทุกท่านของเรา

CMsandblasted.JPG
bottom of page