top of page

กระจกตกแต่งโดย InTheGlazz


กระจกลามิเนต กระจกลายผ้า และกระจกตกแต่งภายใน

TX-CURVE.jpg
กระจกตกแต่งภายใน

กระจกลามิเนต

 

เลือกดูกระจกลามิเนตที่เหมาะกับพื้นที่ของคุณ

เกี่ยวกับ
กระจกลามิเนต

กระจกลามิเนตของอินเดอะกลาซมีให้เลือกหลากหลาย กระจกลามิเนตลายผ้าหรือกระจกลายผ้าที่ผสมผสานลายของผ้าเข้าไปอยู่ในกระจกที่มีความใสและสวยงาม กระจกจะแตกต่างกันที่

ลวดลาย ความหนา และ สี ซึ่งทำให้กระจกลายผ้าและกระจกลามิเนตผ้าเป็นที่นิยมในการเพิ่มความเป็นเอกลักษณ์ให้กับทุกสถานที่ที่ได้นำไปติดตั้ง

 

โดยแล้วแต่ความต้องการของแต่ละพื้นที่ กระจกลายผ้าสามารถใช้เป็นบานประตูทางเข้าออก บานเลื่อนกั้นห้อง บานตู้เสื้อผ้า กรุผนัง และอื่นๆได้อีกมากมาย

ตัวอย่างกระจกลายผ้าและกระจกลามิเนตโดย InTheGlazz

TX-WICK.jpg
EXTRA-WAVE.jpg
TX-SQUARE.jpg
TS-866.jpg
TS-4079.jpg
AC-4726.jpg
AC-004.jpg

งานที่ใช้กระจกลามิเนตและกระจกลายผ้าโดย InTheGlazz

laminatedglass_intheglazz_emporium.heic
CM014.jpg

กระเงาลวดลาย TX-CURVE นำมาลามิเนตกับ กระจกเงาสี CM-014 ใช้ในการกรุผนังบริเวณห้องนอน

EXTRA-WAVE.jpg
patternglass_scene5.jpg
TX-WICK.jpg

 

กระจกลวดลาย TX-WICK ประกอบ ตกแต่ง ภายนอกอาคาร

patternglass_scene2.jpg
TS-866.jpg

 

กระจกลวดลาย TS-866 ที่นำมาประกอบเป็นบานเลื่อนหน้าตู้ชั้นวางของ

patternglass_scene3.jpg

 

กระลวดลาย TS-4079 กรุผนังตกแต่งภายในบ้านพักอาศัย

TS-4079.jpg

เกี่ยวกับ

อินเดอะกลาซ

เกี่ยวกับเรา

กว่า 15 ปี บริษัท อินเดอะกลาซ จำกัด ได้สร้างสรรค์และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์กระจกตกแต่งภายใน เราร่วมงานกับผู้ออกแบบมากมายและให้คำแนะนำลูกค้าของเราในการเลือกใช้ชนิดกระจกที่เหมาะสมกับสถานที่ ตั้งแต่บ้านพักอาศัยส่วนบุคคล ออฟฟิศ โครงการช้อปปิ้งมอล โรงแรม โรงพยาบาล และอื่นๆอีกมากมาย

เราเชื่อมั่นในประสบการณ์และความสามารถของบุคลกรของเราที่พร้อมจะนำส่งสินค้าอย่างตรงเวลาและความตั้งใจในบริการเพื่อความพึงพอใจของลูกค้าทุกท่านของเรา

CMsandblasted.JPG
bottom of page